Бор (өнгө)

Энэ үгийг бусад Бороос ялган таниарай.
Бор өнгөний хувилбарууд

Бор нь хар, шар, улаан өнгөнүүд тодорхой харьцаатай хольцолдсон өнгө юм. Бор өнгө нь байгальд олонтаа тааралддаг. Жишээ нь: мод, хөрс, нүд, үс гэх мэт.