Ваньли

Ваньли
Мин улсын хаан

Ваньли (овог нэр: Жү Ижүнь; 1563-1620; 57 насалсан) — 1572-1620 онд төр барьсан Мин улсын арван гуравдугаар хаан байв.

Өмнөх
Лунчин
Мин улсын эзэн хаан
1572–1620 он
Дараах
Тайчан