Гадаад хүчин зүйл (Эдийн засаг)

Эдийн засгийн ухаанд Гадаад хүчин зүйл гэдгээр аливаа этгээдэд тухайн этгээдийн сонголтоос үл хамааран үйлчилж буй эерэг сөрөг нөлөөллийг хэлнэ.

Жишээ нь хөрш айл нь дуу чимээ их гаргадаг бол тухайн айлд сөргөөр нөлөөлөх бол эсрэгээр хөрш айл нь орцондоо шинэ гэрэл тавьснаар тухайн орцны бүх айлд эерэгээр нөлөөлөх юм.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.