Галактикийн байршлын систем

Тэнгэрийн заадас галактикийн уртраг өргөрөг.
Тэнгэрийн заадас галактикт манай нарны аймгийн орших байрлал

Галактикийн байршлийн систем нь Нарыг төв болгож, Тэнгэрийн Заадсын төвийг ерөнхий чиглэлээ болгосон огторгуйд биетүүдийн байршлыг тодорхойлогч тойргон байрлалаар тооцоологч систем юм. Энэ систем нь баруун гарын дүрмийг баримталдаг ба хойд болон зүүн чиглэлд эерэг тооллыг тооцдог.

1958 онд Олон Улсын Одон Орны Холбооноос галактикийн координатын системийг галактикт элбэг орших идэвхгүй устөрөгчөөс цацрах 21см-ийн радио цацаргалт дээр тулгуурлаж шинээр тогтоож хуучин 1932 оны системийг халсан юм.

Галактикийн уртраг ба өргөрөг[засварлах | кодоор засварлах]

Уртраг нь (l жижиг латин л) галактикийн экваторын дагуу галактикийн төвөөс зүүн тийш зайг хэмжинэ, нэгж нь градус байна. Өргөрөг нь (b) экваторт перпендикуляр зайг хэмжиж хойд зүгт эерэг ба өмнөд зүгт сөрөг хэмжээг заана. Галактикийн хойд туйл нь +90° байна.Одны ордоор экваторыг тогтоох[засварлах | кодоор засварлах]

Шөнө ажиглагдах оддын нягтрал нь байршлын системийг тооцоход хялбар болгодог

Галактикийн экватор нь дараах ордуудаар дайрдаг:[1]


Тэнгэрийн заадас
Тэнгэрийн заадас

Дэлхий ба Тэнгэрийн заадсыг огторгуйд тодорхойлох[засварлах | кодоор засварлах]

Энэ диаграмаар манай дэлхий нийт ажиглаж болох огторгуйд орших байрллыг харуулав. (Click here for larger image.)

Эшлэл[засварлах | кодоор засварлах]