Голын эх

Голын эх гэдэг нь аливаа голын урсан эхэлж, үүсч буй хэсэг газар юм. Жишээ нь: ямар нэг уулын булаг урссаар цааш гол болон урсдаг бол тухайн булаг нь уг голын эх болно.