Jump to content

Далайн амьдрах орчин

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
Хоолойн хөвөн

Далайн амьдрах орчин гэдэг нь далайн амьдралыг тэтгэдэг амьдрах орчин юм. Далайн амьдрал нь ямар нэгэн байдлаар далай дахь давстай уснаас хамаардаг (англи хэлний marine гэсэн нэр томьёо нь далай эсвэл тэнгис гэсэн утгатай mare хэмээх латин үгээс гаралтай). Амьдрах орчин гэдэг нь нэг буюу хэд хэдэн амьд зүйл амьдардаг экологийн болон хүрээлэн буй орчны бүс нутаг юм.Далайн орчин нь эдгээр амьдрах орчны олон төрлийг дэмждэг.

Далайн амьдрах орчныг далайн эргийн болон задгай далайн амьдрах орчин гэж хувааж болно. Далайн эрэг орчмын амьдрах орчин нь далайн эрэг дээрх далайн түрлэгээс эх газрын тавцангийн ирмэг хүртэл үргэлжилдэг бүсэд байдаг. Хэдийгээр тавцангийн талбай нь далайн нийт талбайн дөнгөж долоон хувийг эзэлдэг ч далайн ихэнх амьтад далайн эрэг орчмын амьдрах орчинд байдаг. Далайн задгай амьдрах орчин нь эх газрын тавцангийн захаас цааш далайн гүнд байдаг.

Өөрөөр, далайн амьдрах орчныг пелагик болон ёроолын амьдрах орчинд мөн хувааж болно. Пелагик амьдрах орчин нь гадаргын ойролцоо эсвэл ил задгай усны баганад, далайн ёроолоос хол байдаг. Ёроолын амьдрах орчин нь далайн ёроол болон түүний ойролцоо байдаг. Пелагик амьдрах орчинд амьдардаг организмыг пелаги организм гэж нэрлэдэг. Үүний нэгэн адил, ёроолын амьдрах орчинд амьдардаг организмыг ёроолын организм гэж нэрлэдэг. Пелагик амьдрах орчин нь далайн урсгал юу хийж байгаагаас хамааран өөрчлөгддөг бөгөөд түр зуурын шинж чанартай байдаг.

Далайн амьдрах орчныг оршин суугчид нь өөрчилж болно. Шүр, бор замаг, мангро, далайн өвс зэрэг зарим далайн организм нь бусад организмын амьдрах орчныг бий болгох хүртэл далайн орчныг өөрчлөн хэлбэржүүлдэг экосистемийн инженерүүд юм. Эзлэхүүнээрээ далай нь дэлхий дээрх амьдрахад тохиромжтой орон зайн ихэнх хэсгийг бүрдүүлдэг.