Жон Мейнард Кейнс

Жон Мейнард Кейнс
Жон Мейнард Кейнс
Төрсөн 1883 оны 6-р сарын 5
Англи, Кэмбриж
Нас барсан 1946 оны 4-р сарын 21 (62 настайдаа)
Англи, Зүүн Суссекс, Ферл
Үндэстэн Англи
Төгссөн сургууль Кингс Коллеж (Кэмбриж)
Ажил Улс төрийн эдийн засаг, магадлал

Жон Мейнард Кейнс нь Британийн эдийн засагч бөгөөд түүний санаанууд орчин үеийн макро эдийн засгийн онол ба практик, мөн засгийн газрын эдийн засгийн бодлогод гүн гүнзгий нөлөөлсөн юм. Тэрээр бизнесийн мөчлөгийн талаарх хуучин ажлыг засаж сайжруулсан ба эдийн засгийн уналт ба зогсонги байдлын сөрөг нөлөөг бууруулахын тулд мөнгөний хэмжүүрийн хэрэглээг дэмжиж байв.