Загварчлалын нэгдмэл хэл

UML лого

Загварчлалын нэгдмэл хэл буюу UML (англ. Unified Modeling Language) нь аливаа системийн зохиомжийг зурах үйлийг стандарт аргачлалаар хангах зориулалтай программ хангамжийн инженерчлэлийн салбарын хөгжүүлэлд зориулсан ерөнхий зориулалтын, загварчлалын хэл юм.