Загвар:НБА багийн бүрэлдэхүүн doc

click to view →
Note: no parameters of these templates should be wiki-linked.
{{НБА багийн бүрэлдэхүүн толгой
| Баг = Багийн нэр. Таны засаж байгаа багийн нэр байна.
| color1 =
| bg1 =
Хүснэгтийн эхний толгойн өнгө.
Идэвхгүй үед хар цагаан байна
Багийн өнгөтэй адилхан байх ёстой.
| color2 =
| bg2 =
Хоёрдох толгойн өнгө, идэвхгүй үед хар цагаан байна.
}}
{{тоглогч2
| овог =
| нэр =
Тоглогчын овог нэрийг оруулах хэрэгтэй
| dab = Сагсан бөмбөгийн хувьд "...(сагсан бөмбөг)" гэж бичнэ.
| нэр = Хятад нэрийг салгалгүй бичнэ.
Жишээ нь "name = Яао Минг"
| link =
| alt=
use in complex cases instead of the above,
e.g. "link = Mike Conley, Jr." and "alt=Conley, Mike Jr."
links like this Conley, Mike Jr. as it should
| номер = Тоглогчын жерси дээрх номерийг бичнэ. Жишээ нь "23"
| улс = Иргэний харъялал, Жишээ нь: "United States", "Canada", "France", гэх мэт.
эсвэл... 3 үсэгний товчлолоор бичиж болно. (мөн. "USA", "CAN", "FRA") дараах хуудаснаас харна уу.
| байрлал = Сагсан бөмбөгийн байрлал-аас хар.
(Хо|Ха|ШХ|ХаД|ЖД|Д|ХүД|ДТ|Т) Товчлолоор бич.
Баганд дээрх товчлолоор бичнэ.
| м =
| см =
| кг =
Өндөр, жин.
Сантметрээр бичнэ.
| сургууль = "Алабама их сургууль" эсвэл "Алабама".
| хаанаас = Америкийн сургуулиас драфтлагдаагүй тоглогч.
| тэмдэглэл = ЧөА, ДП, гэх мэт. Тэмдэглэл тоглогчын нэрний ард бичигдэнэ
| бэртэл = Хэрэв бэртэлтэй бол =yes, бэртэл авсан тоглогчийг тодорхойлоно.
}}
{{НБА багийн бүрэлдэхүүн
| ерөн_дасгалжуулагч =
| тус_дасгалжуулагч =
дасгалжуулагчдын стафф
| roster_url= Тоглогчидийн веб сайт.
| transaction_url= URL, хэрвээ багийн төгс солилцооны мэдээлэл бүхий сайт байвал олно.
| accessdate= Хамгийн сүүлд тоглогчдийн мэдээлэл шинчлэгдсэн last date the team tem
ISO (YYYY-MM-DD) format please, just like "cite" templates.
}}