Загвар:Хөтлөгч мөр НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx