Замын хөдөлгөөний тэмдэг

Замын хөдөлгөөний тэмдэг болон тэмдэглэлийг дараах хэсэгт ангилна. Үүнд:

Анхааруулах тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]

Заах тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]

Хориглох тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]

Дарааллын тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]

Мэдээлэх тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]

Нэмэлт тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]