Замын хөдөлгөөний тэмдэг

Замын хөдөлгөөний тэмдэг болон тэмдэглэлийг дараах хэсэгт ангилна. Үүнд:

Анхааруулах тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]

Заах тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]

Хориглох тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]

Дарааллын тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]

Мэдээлэх тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]

Нэмэлт тэмдэг[засварлах | кодоор засварлах]

Stub icon

Энэ тээврийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.

Stub icon

Энэ сэтгэл судлалын тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.

Stub icon

Энэ тайпографын тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.

Stub icon

Энэ хэл шинжлэлийн ухааны тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.

Stub icon

Энэ урлагийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.