Импульс өргөний модуляц

t=идэвхитэй байх үе T=Нэг үе

Импульсийн Өргөний Модуляци нь электрон төхөөрөмжүүдийг удирдахад хэрэглэгддэг. Импульсийн өргөнөө duty ээр удирддаг бөгөөд энэ нь D=t/T гэж тодорхойлогдоно.