Инаба Ясүхиро

Инаба Ясүхиро
Тамир, спортэрэгтэй чөлөөт бөх барилдаан
2013-09-22-ны байдлаар мэдээлэв.

Инаба Ясүхиро (1985-10-21-нд төрсөн) — Япон улсын чөлөөтөөр барилддаг бөх.