Чөлөөт бөх

Чөлөөт бөх (англи. Freestyle wrestling, франц. Lutte libre) — Бөхийн спортын нэг төрөл бөгөөд тодорхой тогтоосон дүрэм журмын дагуу хоёр тамирчны хооронд тэмцэл явагддаг. 3 минутаар 2 үе барилддаг, дундаа 30 секундийн амралттай. Сонгомол бөхийн барилдаанаас ялгаатай нь хөл мэх хийдэг онцлогтой.