Сонгомол бөх

Сонгомол бөх гэж бөх барилдааны нэг төрөл юм. Гадаад хэлнээ грек-ром барилдаан гэж хэлдэг. Энэ барилдааны бусад, ялангуяа чөлөөт бөхийн барилдаанаас ялгарах онцлог нь хөл мэх буюу хөл оролцсон барилдааныг хориглодог байна.