Их Тоглоом

Их Тоглоом (англи. Great (Grand) Game. орос. Большая игра) -XIX-XX зууны эхэнд Их Британи, Оросын Хаант улсын хоорондох Төв Азийн төлөөх геополитикийн өрсөлдөөнийг ийнхүү нэрлэж байсан юм.

Энэ "the Great (Grand) Game " нэрийг анх Артур Конолли гэх офицер Ист-Индиа (англи. East India Company) кампанит ажиллагааны үеэр 1840 онд Бомбей дахь амбанд илгээж байсан захидалд дурдсан байдаг. Дараа нь Редьярд Киплинг «Ким» (1901) романд хэрэглэж өргөн эргэлтэд оруулжээ.