И Су-ёнь

И Су-ёнь
И Су-ёнь
Улс: Өмнөд Солонгос
Байгууллага: КАРИ
Сонгогдсон огноо: 2006 оны 12 сарын 25
Сансрын
нислэгийн тоо:
1
Эхний: 2008 оны 4 сарын 8
Сүүлчийн: 2008 оны 4 сарын 19
Нийт хугацаа: 10 хоног 21 цаг 14 мин
Ажлаа өгсөн: 2014
Сансрын нислэгүүд

И Су-ёнь (1978 онд Куанжүд мэндэлсэн) — Өмнөд Солонгосын сансрын нисгэгч.