Кино театр

Австралийн нэгэн кинотеатр.

Кино театр бол кино үзэхэд зориулагдсан газар (ихэвчлэн барилга) юм. Кино театр бол дэлгэцэнд тусгаж нийтэд харуулах зориулалттай ба хөдөлгөөнт дүрс бүхий бүтээлийг үзэгчдэд үзүүлдэг байгууламж юм.