Клерксдорпын бөмбөрцөг

Kлерксдорпын бөмбөрцөг (Англи: Klerksdorp sphere) гэдэг нэртэй, ихэвчлэн бөмбөрцгөөс зээрэнцэг хэлбэрийн жижиг биетүүд нь Өмнөд Африкийн Оттосдалийн дэргэдэх 3 тэрбум жилийн настай пирофиллитийн уурхайгаас олддог байна.