Колумбус

Колумбус (Латин: Columbus - тагтааны эрэгчин, columba - тагтаа) овогтой хүний нэр:

Колумбус үгийн өөр салаа утга:

Тээврийн хэрэгсэл:

  • Колумбус Туби, Италийн төмөр- ба карбон туйван их бие үйлдвэрлэгч
  • Клаас Колумбус, Германы трактор үйлдвэрлэгч Клаас компанийн нэгэн хадлан хадагч комбайн

усан онгоц:

АНУ дахь суурин:

Disambiguation
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.