Котайк аймаг

Кота́йк (Կոտայքի) — Армени улсын 2100 км² газар нутаг, 28 түмэн хүнтэй аймаг. Төв нь Раздан хот.