Краудфандинг

Краудфандинг (Англи: crowdfunding [ˈkɹaʊdˌfʌndiŋ], Англи: crowd гэдэг нь ‚(хүн-)тоо хэмжээ‘ ба Англи: funding гэдэг нь ‚санхүүжүүлэлт‘) гэдэг нь ихэвчлэн интернетээр дамжуулж олон тооны хүмүүсээс бага хэмжээний мөнгө босгох замаар төсөл эсвэл бизнесийг санхүүжүүлэх практик юм. Краудфандинг бол краудсорсингийн нэг хэлбэр юм.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.