Кэрэн

Кэрэн (Керен, ከረን, Keren) — Эритрейн 82 мянган хүнтэй хот.