Күрода Харүхико

Күрода Харүхико (黒田 東彦 , 1944-) — 2005-2013 оны хоорондох буюу Азийн хөгжлийн банкны 8-р удаагийн ерөнхийлөгч байсан, өдгөө Япон улсын төв банкны 31-р удаагийн (2013-2018 он) ерөнхийлөгч болон ажиллаж буй эдийн засагч.