Лан

«Лян (салаа утга)» үгээр энд холбогдлоо. Өөр зүйлийн хуудсыг «Лян (салаа утга)»-с олж болно.
Лан мөнгө

Лан (хялбаршуулсан ханз: уламжлалт ханз: пиньинь: liǎng) нь дундад зууны үед Манж Чин улсын үед Монгол, Хятадад хэрэглэж байсан хүндийн хэмжүүр юм. Ойролцоогоор нэг лан нь 30 орчим грамм жинг илэрхийлж байжээ.