Латераны Гэгээн Иоханы цогчин дуган

Латераны Гэгээн Иоханы тэргүүн цогчин дуганы барилгын нүүр хэсэг

Латераны Гэгээн Иоханы тэргүүн цогчин дуган нь Ватикан хот улсад орших Ромын католик шашны мөргөлийн гол сүмийн нэг юм.