Ляобэй

Ляобэй муж нь одоогийн Өвөр Монголыг хамарч байсан Дундад Иргэн Улсын (1912-1949) муж юм. 1368-1691 оны Монголын нутаг, Өвөр Монголын алдагдсан газар нутаг.