Машин код

Машин код (Англи: Machine code) буюу машины хэл гэдэг нь компьютерын процессороор гүйцэтгүүлсэн 0 ба 1-ийн системийн урсгал өгөгдөл болон зааврыг хэлнэ. Процессор болгон өөрийн машин кодын зааварлагаатай байдаг. Машин кодыг ашиглан машины үйлдлийг хийх алгоритмыг нарийвчлан гаргах хүний харилцааны нэг хэлбэрийг тодорхойлох программ зохиож болно. Өөрөөр хэлбэл, тооцоолох электрон машин буюу компьютер дээр хийгддэг тооцон бодох үйлдлийг илэрхийлэх чадвар бүхий, машин уншихад зориулсан зохиомол хэлийг машин код гэнэ. Ихэнх машин код өөрийн гэсэн синтакс, семанкстай байдаг. Учир нь компьютерт маш нарийн тодорхойлсон зааварчилгаа шаардлагатай байдаг.