Мөрөн гол

Мөрөн гол нь Хэнтийн нуруунаас эх авч урсан Хэрлэн голд цутгадаг жижиг гол юм. Сүүлийн жилүүдэд урсац нь муудсаар ширгэх аюулд өртөөд байна.

Хэнтий аймгийн Мөрөн сум нь тус голын нэрээр нэрлэгджээ.