Мөөг

Мөөг гэдэг нь цэцэг, навчгүй, шүхэр мэт малгай, бөөрөнхий баганан хэлбэртэй иш бүхий, ой шугуй, хээр талд ургадаг, мөөгний хүрээнд багтах зүйлсийн ерөнхий нэр.

Ботаникийн салбар болох микологи гэдэг шинжлэх ухаан мөөгийг судалдаг байна. Мөөгийг 1980-аад он хүртэл ургамлын төрөлд хамааруулдаг байсан бөгөөд одоо бол тусдаа өөрийн нэг төрөл гэж үздэг байна. Дэлхийд 250 мянга орчим мөөгний төрөл зүйл байдаг гэж үздэг ч зарим эрдэмтэд 1,5 сая төрөл мөөг байдаг гэж үзэж байна.


мөөгийн амьдралын гол онцлогуудыг дурдана уу???