НБА-гийн оны шилдэг ахисан тоглогч

НБА-ийн амжилт нь ахисан тоглогч шагнал нь тухайн улиралдаа өмнөх улирлынхаасаа хамгийн сайжирсан тоглогчид өгдөг шагнал юм. Шагнал авах хүнийг Америк болон Канад улсын спортын бичээч нар шалгаруулдаг бөгөөд тус бүр 1-, 2-, 3-р байрны хүмүүсийг тодруулна. 1-р байр нь 5 оноо, 2-р байр нь 3 оноо, 3-р байр нь 1 оноо гэж дүгнэгдээд, хамгийн олон оноотой болсон тоглогч нь шагналыг авна.

Хамгийн сүүлд авсан тоглогч нь С.Ж.МкКоллум юм. Харин Кевин Лав ба Борис Диав нар нь л НБА-ийн аварга авсан ба амжилт нь ахисан тоглогч юм.