Науруз Ахмед хан

Науруз Ахмед (1510—1556) — узбекийн шейбани овгоос Бухарын хант улсад эзэн суусан долоодугаар хан. 1552–1556 онд төр барьсан.