Нэшийн тэнцвэр

Тоглоомын онолд хоёроос олон тоглогчтой, тоглогч бүр өрсөлдөгчдийнхөө тэнцвэрт стратегийг мэдэж байгаа гэж үзэхүйц, хамтарсан бус тоглоомд аль ч тоглогч зөвхөн өөрийнхөө стратегийг солин илүү ашиг хүртэж чадахааргүй болсон тэнцвэрт нөхцлийг Нэшийн тэнцвэр гэдэг.