Радиус

Тойрог

Радиус (лат. radius) гэдэг нь тойрог, бөмбөрцөг зэрэг дүрсийн төвөөс зах хүртэл нь татсан хэрчим, эсвэл түүний уртыг (Диаметрийн хагастай тэнцүү) хэлнэ. Математик, физикт радиусыг r үсгээр тэмдэглэх нь элбэг.

Радиусын томъёо[засварлах | кодоор засварлах]

P1, P2, P3 3 цэгийг дайран өнгөрөх тойргийн радиусыг дараах томъёогоор олдог:

энд θ нь өнцгийн хэмжээ.

Мөн тойргийн урт нь радиусаа 2-ээр үржүүлсэнтэй тэнцүү байдаг.