Jump to content

Р-фразын жагсаалт

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Р-фраз буюу Рискийн фраз (Англи: R-phrases, Risk Phrases) нь ЕХ-ны 67/548/EEC директивийн III-р хавсралт: Аюултай бодис бэлдмэлүүдтэй холбоотой рискийн жагсаалт - Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations. Жагсаалтыг 2001/59/EC директивээр шинэчилж, бусад ЕХ орнуудын хэлээр орчуулсан.[1]

Р-фразыг зөвхөн ЕХ бус, олон орнууд ашиглаж байгаа бөгөөд цаашид Олон улсынх болох магадлалтай.

Р-фразын жагсаалт[засварлах | кодоор засварлах]

Жич: Жагсаалтад ороогүй рискийн кодууд нь устгагдсан, эсвэл өөрөөр солигдсон.

Код Фраз
R1 Хуурай үедээ дэлбэрдэг
R2 Доргилт, үрэлт, гал болон бусад цочроос эх үүсвэрээс дэлбэрэх эрсдэлтэй
R3 Доргилт, үрэлт, гал болон бусад цочроос эх үүсвэрээс дэлбэрэх өндөр эрсдэлтэй
R4 Маш мэдрэмтгий, тэсрэмтгий металлын нэгдлүүд үүсгэдэг
R5 Халаалтаас дэлбэрэх магадлалтай
R6 Агаартай ба агааргүй орчинд дэлбэрдэг
R7 Гал гаргах магадлалтай
R8 Шатамхай зүйлтэй холивол гал гаргах боломжтой
R9 Шатамхай зүйлтэй холивол дэлбэрдэг
R10 Шатамхай
R11 Маш шатамхай
R12 Онцгой шатамхай
R14 Устай урвалд ордог
R15 Устай хольвол маш шатамхай хий ялгаруулдаг
R16 Исэлдүүлэгч зүйлтэй холивол тэсрэмтгий
R17 Агаарт өөрөө шатдаг
R18 Хэрэглэж байх үед шатамхай/тэсрэмтгий уур-агаарын холимгийг үүсгэх боломжтой
R19 Тэсрэмтгий хэт ислийг үүсгэх магадлалтай
R20 Амьсгалахад аюултай
R21 Арьсанд хүрэхэд аюултай
R22 Залгисан тохиолдолд аюултай
R23 Амьсгалахад хортой
R24 Арьсанд хүрэхэд хортой
R25 Залгисан тохиолдолд хортой
R26 Амьсгалах маш хортой
R27 Арьсанд хүрэхэд маш хортой
R28 Залгисан тохиолдолд маш их хортой
R29 Устай холивол хортой хий ялгаруулдаг
R30 Хэрэглэж байх үед маш шатамхай болох боломжтой
R31 Хүчилтэй холивол хортой хий ялгаруулдаг
R32 Хүчилтэй холивол маш хортой хий ялгаруулдаг
R33 Хуримтлагдах аюултай
R34 Түлнэ
R35 Хүнд түлэгдэлд хүргэнэ
R36 Нүдийг цочроодог
R37 Амьсгалын системийг цочроодог
R38 Арьсыг цочроодог
R39 Danger of very serious irreversible effects
R40 Limited evidence of a carcinogenic effect
R41 Нүдэнд ноцтой гэмтэл учруулж болзошгүй
R42 Амьсгалахад сенсибилизацийг дагуулах магадлалтай
R43 Арьсанд хүрэхэд сенсибилизацийг дагуулах магадлалтай
R44 Хязгаарлагдмал эзэлхүүнтэй орчинд халаавал дэлбэрэх аюултай
R45 Хорт хавдар үүсгэх магадлалтай
R46 Генийн удамшдаг гэмтлийг дагуулах магадлалтай
R48 Удаан хугацаанд нөлөөлөхөд эрүүл мэндэд ноцтой гэмтэл учруулах аюултай
R49 Амьсгалахад хорт хавдар үүсгэх магадлалтай
R50 Усны организмд маш хортой
R51 Усны организмд хортой
R52 Усны организмд аюултай
R53 Усан орчинд урт хугацааны сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай
R54 Ургамалд хортой
R55 Амьтанд хортой
R56 Хөрсний организмуудад хортой
R57 Зөгийнд хортой
R58 Хүрээлэн буй орчинд урт хугацааны сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай
R59 Озоны давхаргыг устгадаг
R60 Төрөлтийг бууруулах магадлалтай
R61 Эхийн хэвлий дэх хүүхдэд хортой нөлөөлөх магадлалтай
R62 Төрөлтийг бууруулах боломжтой
R63 Эхийн хэвлий дэх хүүхдэд хортой нөлөөлөх боломжтой
R64 Хөхөөр хооллож буй хүүхдэд хортой нөлөөлөх магадлалтай
R65 Хортой: амьсгалахад уушгийг гэмтээх магадлалтай
R66 Олон удаагийн нөлөөллөөр арьс хуурайших, хагарах магадлалтай
R67 Уур нь нойр хүргэх, толгой эргүүлэх магадлалтай
R68 Үл буцах үзэгдлийн нөлөө үзүүлэх боломжтой

Хослол[засварлах | кодоор засварлах]

Кодын хослол Фраз
R14/15 Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases
R15/29 Contact with water liberates toxic, extremely flammable gases
R14/15/29 Reacts violently with water, liberating toxic, extremely flammable gases
R20/21 Harmful by inhalation and in contact with skin
R20/22 Harmful by inhalation and if swallowed
R20/21/22 Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed
R21/22 Harmful in contact with skin and if swallowed
R23/24 Toxic by inhalation and in contact with skin
R23/25 Toxic by inhalation and if swallowed
R23/24/25 Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed
R24/25 Toxic in contact with skin and if swallowed
R26/27 Very toxic by inhalation and in contact with skin
R26/28 Very toxic by inhalation and if swallowed
R26/27/28 Амьсгалах, арьсанд хүрэх, залгихад маш хортой
R27/28 Very toxic in contact with skin and if swallowed
R36/37 Irritating to eyes and respiratory system
R36/38 Нүд ба арьсыг цочроодог
R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin
R37/38 Irritating to respiratory system and skin
R39/23 Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation
R39/24 Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin
R39/25 Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed
R39/23/24 Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin
R39/23/25 Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed
R39/24/25 Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed
R39/23/24/25 Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed
R39/26 Very Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation
R39/27 Very Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin
R39/28 Very Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed
R39/26/27 Very Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin
R39/26/28 Very Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed
R39/27/28 Very Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed
R39/26/27/28 Very Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed
R42/43 May cause sensitization by inhalation and skin contact
R45/46 May cause cancer and heritable genetic damage
R48/20 Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation
R48/21 Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin
R48/22 Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed
R48/20/21 Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin
R48/20/22 Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed
R48/21/22 Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed
R48/20/21/22 Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed
R48/23 Хортой: удаан хугацаанд амьсгалахад эрүүл мэндэд ноцтой гэмтэл учруулах аюултай
R48/24 Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin
R48/25 Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed
R48/23/24 Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin
R48/23/25 Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed
R48/24/25 Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed
R48/23/24/25 Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed
R50/53 Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment
R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment
R52/53 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment
R68/20 Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation
R68/21 Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin
R68/22 Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed
R68/20/21 Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin
R68/20/22 Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed
R68/21/22 Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed
R68/20/21/22 Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed

Мөн үзэх[засварлах | кодоор засварлах]

АБ-Фраз

Эх сурвалж[засварлах | кодоор засварлах]

  1. "EUR-Lex - 32001L0059 - EN". europa.eu.