Силос

Силос — (исп. silos – будаа хадгалах нүх), үйрмэг нунтаг массыг хадгалахад зориулсан битүү, босоо цилиндр хэлбэрийн агуулах.