Системийн нөөц

Нөөц гэдэг нь компьютерийн систем дэх хязгаарлагдмал хэрэглээ юм.

Компьютерийн системийн нөөцийн ашиглалт[засварлах | кодоор засварлах]

Нөөц нь компьютерийн системд физик эсвэл виртуаль байдлаар байх боломжтой. Өөрөө хэлбэл тухайн системд холбогдсон төхөөрөмжүүд эсвэл дотоод бүрдэл хэсгүүд бүр нь тухайн системийн нөөц юм. Харин виртуаль нөөцийн хувьд файлууд, сүлжээ, санах ойн хэсгүүд зэрэг орно. Тиймээс эдгээр нөөцийг ашиглахдаа зөв хуваарьлах нь гол асуудал юм. Ихэнх хэрэглэгчдийн хувьд өөрийн компьютер дээр ганцаараа ажиллах нь нөөцийн ашиглалт нь бага байдаг. Хэрвээ ямар нэгэн Мэйнфрэйм эсвэл Сервер компьюерт дээр олон хэрэглэгч зэрэг ажиллах гэдэг нь тухайн компьютерийн хувьд нөөц ашиглалт нь маш өндөр байна. Дээрх тохиолдолд хэрэглэгчид нь CPU,санах ой, оролт гаралтын төхөөрөмжүүд зэрэг нөөцүүдийг хуваан ашиглаж байгаа юм. Зөвхөн компьютер доторх нөөцүүд ч биш жирийн үед буюу хэрэглэгчид өөрсдийн компьютерээр сүлжээнд холбогдон ажиллаж байгаа үед тэд сүлжээ, серверүүд,принтерүүд зэрэг сүлжээний төхөөрөмжийн нөөцүүдийг хуваан ашиглаж байдаг. Тиймээс компьютерийн үйлдлийн систем нь нөөц хуваан ашиглахад зориулагдсан буюу хоорондоо тохиролцож нөөцийг хуваан ашиглаж байдаг.

Компьютерийн нөөцийг олон хэрэглэгчид зэрэг ашиглах[засварлах | кодоор засварлах]

нөөц ашиглалт

Олон хэрэглэгчид өөр өөр програм дээр зэрэг ажилласнаар системийн нөөцийг хувааж ашиглаж байгаа схем зураг харагдаж байна. Дээрх нөхцөлд компьютерийн нөөцийг хуваан ашигласнаар компьютерийн ашигтай ажиллагаа ихсэж байгаа юм. Нөөцийн ашиглалтыг тэнцвэртэй байлгахын тулд үйлдлийн систем нь үргэлж нөөцийг хуваарьлаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгч эсвэл бусад системд нөөц шаардлагатай үед тогтмол бэлэн байлгаж найдвартай ажиллагааг хангаж байх үүрэгтэй юм. Жишээлбэл mөв процессорт орох шаардлагатай коммандуудыг тодорхой алгоритмын дагуу хуваарьлалт хийж, дараалал үүсгэн оруулдаг. Хэрэв тухайн дарааллаар ажиллагаа явагдаж байх үед давуу эрх бүхий комманд биелүүлэх шаардлагатай үед тасалдал үүсэж дараалал өөрчлөгддөг. Энэ бүхнийг үйлдлийн систем зохицуулж байдаг нь нөөцийн хуваарьлалт юм.

Ашигласан материал:

 - Abraham Silberschatz. Operating system concepts, 7th edition
 - “Operating Systems – A modern perspective”, Garry Nutt, ISBN 0-8053-1295-1