Судар

буддизм. Эрт цагт Вед, Хиндү шашинд голлон хэрэглэддэг байсан, Санскрит хэлний Sutra(Sanskrit: सूत्र, roman: sūtra) болон Буддын шашны Пали хэлний Sutta гэдэг үг монгол хэлэнд орж ирэн хэрэглэгдсэн.

Энэтхэгийн Хиндү шашны Sutra гэдэг үгийн утга нь мэргэн үгс, дүрэм журмын хураангуй гэсэн утгатай. Харин Буддын шашинд, Буддагийн номлосон ном сургаал анхандаа аман хэлбэрээр байснаа дараа нь МЭ 100 аад оноос цаасан дээр бууж эхлэхдээ Sutta гэж пали хэлээр нэрлэгдэх болсон нь sūkta буюу үнэн зөв үг яриа гэсэн утгатай үгнээс авч хэрэглэсэн байх магадлалтай гэж үздэг. Тэгэхээр судар гэдэг үгийн үүсэл зөвхөн цаасан ном товхимолоос гадна аман яриа ч гэдэг утга байж болохоор. Гол утга нь үнэн зөв, мэргэн гэсэн утга агуулна.