Сурагч

Хадмал
Монгол үсгээр Suruhchi.PNG
буриад кирилл. hурагша
монгол кирилл. сурагч
халимаг кирилл. сурhульч
Ахлах сургуулийн сурагчид

Сурагч - сургуульд суралцаж буй хүн. Багш, дасгалжуулагч, сургагчаар эрдэм, мэх, ур дүй заалгаж буй хүнийг ерөнхийд нь сурагч, шавь гэж хэлэх боловч эдгээрийн дотроос ерөнхий боловсролыг эзэмшихээр сурч буй 6 наснаас 18 нас хүртэлх хүүхдийг сурагч гэж үгчлэн дууддаг.

Ерөнхий боловсролын сургууль юм уу ахлах сургуулиа дүүргээд их, дээд сургуульд суралцаж буй сурагчийг оюутан гэнэ.