Сүх

Сүх

Сүх эсвэл Балт - мод хагалах, түлээ бэлтгэх, цаашилбал ямарваа нэгэн бэлэг тэмдэг болсон хөдөлмөрийн багаж зэвсэг. Түлээ, мод бэлтгэх хурц иртэй урт сүхийг Хангинуур сүх, сүхний төмөр толгойг Балт гэж бас нэрлэдэг.