Сүүдэр

Бөмбөгний сүүдэр
Хадмал
Монгол үсгээр Seguder.PNG
буриад кирилл. һүүдэр
монгол кирилл. сүүдэр
халимаг кирилл. сүүдр

Сүүдэр нь биетэд халхлагдан гэрэл тусаагүй газар юм. Сүүдэр нь Грек хэлний 'Shadow'- Харанхуй,Сүүдэр гэсэн үгнээс гаралтай.