Сүүдэр

Бөмбөгний сүүдэр
Хадмал
Монгол үсгээрSeguder.PNG
буриад кирилл.һүүдэр
монгол кирилл.сүүдэр
халимаг кирилл.сүүдр

Сүүдэр нь биетэд халхлагдан гэрэл тусаагүй газар юм. Сүүдэр нь Грек хэлний 'Shadow'- Харанхуй,Сүүдэр гэсэн үгнээс гаралтай.