Татаж авах

Татаж авах гэж интернэтэд байгаа ямар нэг агууламж бүхий файлыг өөрийн Компьютер дээрээ хуулаж авах үйлдэл.

Үүнд зориулсан янз бүрийн программ хангамжууд байдагийг та бүхэн сайн мэдэх байх. Эдгээр программууд нь үндсэн зорилго нь тухайн файлыг хурдан хугацаанд хуулах зорилготой юм.