Тетрис

Tетрис гэдэг нь нэгэн төрлийн дүрс эвлүүлдэг видео тоглоом юм. Анх ЗХУ-ын Шинжлэх Ухааны Академийн харьяа, Москва дахь Дородницыны нэрэмжит Тооцоолох Төвд Алексей Пажитнов гэдэг хүн зохиож, 1984 оны 6 сарын 6-нд худалдаанд гаргажээ.