Jump to content

Тогтвортой санах ой

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Тогтвортой санах ойд байрлах мэдээлэл нь хэзээч устдаггүй. Тийм хадгалалтын ойролцоо утгыг хийх , мэдээллийг шинэчлэх ба тусдаа алдааны төрлүүдээр хэдэн тогтвортой хадгалалтыг процессорын шуурхай санах ойд хувилахад хэрэгтэй байдаг. Гэмтлүүд тогтворгүй хадгалалтын тухай мэдээний алдагдалд нөлөөлөх тэр орчинд гүйлгээний ажилгааг хангах нь бидэнд зөвхөн сэтгэл түгших байдаг.

Тогтвортой санах ойн хэрэгжилт

[засварлах | кодоор засварлах]

Тогтвортой хадгалалтад байх мэдээллийг огт алддаггүй. Тийм хадгалалтыг хийх , бид тусдаа алдааны төрлүүдээр олон хадгалалтын хэрэгслүүдийн тухай хэрэгтэй мэдээллийг хувилахад хэрэгтэй байдаг. Дээрх ба гэмтсэн байдалд бүх хувиудыг орхихгүй шинэчлэх үеэр гэмтэл тэдгээр баталгааг бидний байдалд шинэчлэлүүдийн зохиолыг зохицуулахад хэрэгтэй байна , бид гэмтлээс буцаж хэвэндээ орж байх үед , ондоо алдаа сэргэлтийн үе гарсан бол , бид тууштай ба зөв хэмжээнд бүх хувиудыг шахаж болно.

Гурван үр дүнгийн нэгт үр дүнгүүд дискэнд бичих

  1. Амжилттай дуусах. Мэдээллийг зөв дискэнд бичих
  2. Хагас гэмтэл. Эвдэрсэн байсан байж магадгүй байсан хэсэг гэмтлийн үед бичсэн ба, салбаруудын зарим ба тийм тэгээд , шилжүүлэлтийн дундад байсан гэмтэл шинэ мэдээллээр бичигдэх.
  3. Бүрэн бүтэлгүйтэл. Алдааны тухай тухайн өмнөх мэдээллийн утгууд бүтэн байх, диск эхлэн бичихийн өмнө гарах.

Хэсгийн бичих алдааны үеэр гарна ямарч үед, системд тууштай байдалд хэсгийг сэргээж засах, сэргээхийн журмыг дэмжих ба тэрийг тодорхойлоход хэрэгтэй байна.

Түүнийг хийх, систем бүх логикийн хэсэгт физикийн хэсгүүдийг ажиллуулах ёстой. Боловсруулсан мэдээллийн ажиллагааг дараахад ажиллуулдаг.

  1. Эхний физикийн хэсэгрүү мэдээллийг бичих.
  2. Эхний бичих үед хоёрдугаар физикийн хэсэгрүү ижил мэдээлэл бичин амжилттай дуусах.
  3. Хоёрдугаархыг бичсэний дараа зөвхөн амжилттай дуусах бүрэн ажиллагааг зарлах.

Гэмтлийн сэргэлтийн үеэр , физикийн хэсгүүдийн бүх хосыг шалгадаг.

Хоёр ижил байдаг ба илэрсэн алдаа байхгүй бол , дараа нь тэгээд нэмэлт үйлдэл шаардлагатай байхгүй. Нэг хэсэг илэрсэн алдаатай байгаа бол , тэгээд бид бусад хэсгийн утгаар түүний агуулгыг солино.

Нэг ч хэсэг илрэх алдаа байхгүй бол , хоёр дахийн дараа нь тэгээд бид эхний хэсгийн агуулгыг солино , хэсгүүд хэмжээгээр ялгаатай байна гэвч энэ сэргээхийн журам өөрчлөлт үгүйд үр дүнгүүд эсвэл бүрэн амжилт гарах аль нэг тогтвортой хадгалалтад бичих тэр батлагдана. Бид тогтвортой хадгалалтын бүх хэсгийн хувиудын дураараа олон олны хэрэглэхэд боломж олгоход хялбар энэ үйлдлийг нэмэгдүүлж болно. Хувиудын олон тоо цааш гэмтлийн магадлалыг багасгахтай байх боловч , тэр голдуу зөвхөн 2 хувиар тогтвортой хадгалалтыг дууриалгах -д ухаалаг байна. Гэмтэл бүх хувиудыг устгахгүй бол тогтвортой хадгалалт дахь мэдээллийг аюулгүй байхыг баталдаг. Дуусахыг дискэнд бичихийг хүлээх учир нь агуулах шиг NVRAM хадгалалтын жагсаалтууд нэмэхэд их олон зарцуулах цаг байх. Санах ой тогтвортой байснаас хойш , дискнүүдэд хүрэх замийн баримтыг хадгалахад нь итгэж болно. Тэр нь тэгээд тогтвортой хадгалалтын хэсэг хэлэлцэгддэг. Ажиллагааг маш их сайжруулдаг.

  • Operating System Concepts 7th edition