Торонтогийн Их сургууль

Торонтогийн Их сургууль

Торонтогийн Их сургууль (англи. University of Toronto, товч. U. of T.) Канадын Онтарио мужийн Торонто хот дахь олон нийтийн судалгааны Их сургууль. Хатан хааны цэцэрлэгт хүрээлэн дэх Санхүүгийн тойргийн умард хэсэгт Их сургуулийн ихэнх эзэмшил газар, барилгууд байдаг ажээ.

1827 онд Дээд Канад дахь анхны дээд боловсролын байгууллага болж Английн сүмийн удирдлага дор Хааны Коллеж гэж нэртэй анх байгуулагдсан. 1850 онд шашны бус нийтийн Их сургууль болж, Торонтогийн Их сургууль хэмээн нэрээ сольжээ.

Торонтогийн Их Сургууль нь заадаг хичээлийн нэр төрлөөс гадна тус бүр өөрийн түүх, уламжлалтай, боловсролын бие даасан суурь, санхүүжилт болон бусад олон зүйлээр ялгаатай 12 коллежтой ажээ.

Дэлхийн Их сургуулиудын эрэмбэ тогтоодог "Times" сонины дэргэдэх Higher Education World University Rankings байгууллагын тогтоосноор (2023 оны байдлаар) Торонтогийн Их сургууль нь Канад дотроо 1-рт, Дэлхийн хэмжээнд 18-рт ордог гэж тодорхойлсон байна.