"Геотерм"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(Хуудас үүсгэв: " Монгол Орны Геотермийн Эрчим Хүчний Нөөц, Түүнийг Ашиглах Боломж Сэргээгдэх Эрчим Хүчний...")
 
'''Геотерм''' буюу газрын хэвлийн дулаан нь эх газрын гадарга доор хуримтлагдсан [[дулаан]] юм. Энэ нэг ёсондоо газар доор хадгалсан сэргээгдэх эрчим хүч гэсэн үг бөгөөд энэхүү дулааны энергийг авч ашиглах боломжтой юм. Газрын хэвлийн дулааныг шууд хэрэглэж болохоос гадна халаалт болон хөргөлтийн зориулалтаар дулааны зах зээлд, мөн цахилгаан эчим хүчийг гарган авах зорилгоор дулааны цахилгаан станцад ч хэрэглэж болдог.
 
Геотерм гэх нэршилээр дулааныг судлах [[Дэлхий судлал|геологийн шинжлэх ухааныг]] болон газрын хэвлийн дулааныг ашиглах [[Техник|инженер техникийн]] салбарыг ч бас нэрлэдэг.
Монгол Орны Геотермийн Эрчим Хүчний Нөөц, Түүнийг Ашиглах Боломж
{{stub}}
 
Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний Төв
 
Товч утга
 
Монгол орны геотермийн эрчим хүчний хайгуул судалгааны ажил 1975-1980 оны хооронд маш эрчимтэй явагдаж байсан ба энэ үед одоо ашиглагдаж байгаа цөөн тооны халуун рашаан түшиглэсэн сувилал бий болсон. Энэ судалгааны ажил нь голлон дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжийг судалсан. Эрчим хүчний зориулалтаар ашиглаж боломжийн талаар Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний Төвийн Геотермийн судалгааны баг 2001 оноос эхлэн судалж байна. Энэхүү илтгэл нь энэ геотермийн судалгааны багийн 2001-2008 онд хийсэн ажлуудыг нэгтгэн үзүүлнэ.
 
ГЕОТЕРМИЙН ЭРЧИМ ХҮЧ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
 
Геотерм гэдэг нь “газрын хэвлийн дулаан” гэсэн латин үг юм. Геотермийн эрчим хүч нь ашиглах явцад байгаль орчинд өчүүхэн хэмжээний нөлөө үзүүлдэг сэргээгдэх эрчим хүчний нэг төрөл юм. Дэлхийн халуун хайлмал цөмд цацраг идэвхит бодисын задралын үр дүнд дулаан ялгарна (Зураг).
 
Энэхүү дулаан нь чулуулаг давхаргын дулаан дамжуулалтаар буюу чулуулгын ан цаваар дээшилсэн хайлмал магма чулуулаг давхаргад хуримтлагдсанаар газрын гадаргууд ойртдог.
 
Энэ халуун ус, уур нь дээш хөөрч резерварт хуримтлагдах буюу халуун рашаан, халуун уур, гейзер болон газрын гадарга дээр илэрч гарч ирдэг (Зураг ). Энэхүү резервар руу өрөмдлөг хийх замаар халуун ус, уурыг цооногоор гарган авч ашигладаг.
 
==Mонгол Улсын геотермийн эрчим хүчний нөөц болон ашиглах бололцоо==
Монгол орны геотермийн эрчим хүчний хайгуул судалгааны ажил 1975-1980 оны хооронд маш эрчимтэй явагдаж байсан ба энэ үед одоо ашиглагдаж байгаа цөөн тооны халуун рашаан түшиглэсэн сувилал бий болсон. Энэ судалгааны ажил нь голлон дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжийг судалсан. Эрчим хүчний зориулалтаар ашиглаж боломжийн талаар Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний Төвийн Геотермийн судалгааны баг 2001 оноос эхлэн судалж байна. Энэхүү илтгэл нь энэ геотермийн судалгааны багийн 2001-2008 онд хийсэн ажлуудыг нэгтгэн үзүүлнэ.
 
[[Ангилал:Геотерм]]
[[Ангилал:Эрчим хүчийг агуулагч]]
[[Ангилал:Газар хөдлөлт]]

Хажуугийн цэс