Улаанбаатар өртөө

Улаанбаатар өртөө

Улаанбаатар өртөө нь Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод оршдог, төмөр замын өртөө юм.

Тус өртөө нь Монголын орон нутгийн болон олон улсын төмөр замын төв, хамгийн том өртөө болно. Транс-Монголын төмөр зам уг өртөөгөөр дайран өнгөрдөг.