Улсын мэргэн

Улсын мэргэнУлсын наадмын сур харваанд анх түрүүлсэн харваачид олгох цол.