Унуненни

Унунени,  119Uue
Үндсэн мэдээлэл
Нэр унунени, Uue
Дуудлага i/uːn.uːnˈɛniəm/

oon-oon-en-ee-əm

Бусад нэр элемент 119, Эка-франци
Үелэх системд
Атомын дугаар 119
Стандарт атом масс (Ar) [315]
Элементийн төрөл мэдэгдэхгүй, гэхдээ шүлтийн металл
Бүлэг, блок бүлэг 1 (шүлтийн металл), s-блок
Үе үе 8
Электрон хуваарилалт [Uuo] 8s1 
тус бүр 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1

Эка-франци гэгддэг унунени нь 119 атомын дугаартай, атом масс 315, Uue тэмдэгтэй таамгийн элемент юм.Энэ нь 8-р бүлгийн эхний элемент бөгөөд шүлтийн метал юм.