Хаосын онол

Хаосын онол нь математикийн нэгэн хэсэг юм. Энэ нь маш мэдрэмтгий тодорхой системүүдийг хардаг. Маш бага хэмжээний өөрчлөлт нь системийг огт өөрөөр ажиллахад хүргэж магадгүй юм.

Хаосын системийн эхлэлийн байрлал дахь маш бага өөрчлөлтүүд нь том өөрчлөлтийг хэсэг хугацааны дараа үүсгэдэг. Энэ нь том компьютерууд ч хүртэл ирээдүйд хэдхэн өдрийн цаг агаараас илүүг хэлж чаддаггүйн учир юм. Цаг агаар нь төгс хэмжигдсэн байсан ч гэсэн, багахан өөрчлөлт эсвэл алдаа нь таамаглалыг бүр мөсөн буруу болгоно. Эрвээхэй ч хүртэл цаг агаарыг өөрчлөх хэмжээний хангалттай салхи үүсгэж чаддаг тул хаосын систем нь заримдаа "Эрвээхэйн нөлөө" гэж нэрлэгддэг. Ямар ч компьютер бага зэрэг салхи цаг агаарыг хэрхэн өөрчлөхийг хангалттай хэлж мэддэггүй.

Зарим системүүд (цаг агаар гэх мэт) нь анх харахад санамсаргүй гарч ирж магадгүй, гэхдээ хаосын онол нь эдгээр төрлийн системүүд эсвэл загварууд нь тийм биш байж магадгүй гэж үздэг. Хэрэв хүмүүс яг юу болж байгаад хангалттай анхаарал хандуулвал тэд магадгүй хаосын хэв маягыг анзаарах болно.